OpenSSL Конвертер зміна формату сертфіката Україна
Логотип Веб Траст департамента адграфикс

OpenSSL конвертер формата сертифіката

Convert x509 to PEM

openssl x509 -in certificatename.cer -outform PEM -out certificatename.pem

Convert PEM to DER

openssl x509 -outform der -in certificatename.pem -out certificatename.der

Convert PEM to PFX

openssl pkcs12 -export -out certificate.pfx -inkey privateKey.key -in certificate.crt -certfile CACert.crt

Convert PEM to P7B

openssl crl2pkcs7 -nocrl -certfile certificatename.pem -out certificatename.p7b -certfile CACert.cer

Примітка. * Формат PKCS # 7 або P7B зберігається в форматі Base64 ASCII і має розширення файлу .p7b або .p7c. Файл P7B містить тільки сертифікати і проміжні центри сертифікації, але не закритий ключ. Найбільш поширеними платформами, що підтримують файли P7B, є Microsoft Windows і Java Tomcat.

Convert DER to PEM

openssl x509 -inform der -in certificatename.der -out certificatename.pem

Convert PKCS7 to PEM

openssl pkcs7 -print_certs -in certificatename.p7b -out certificatename.pem

Convert pfx to PEM

openssl pkcs12 -in certificatename.pfx -out certificatename.pem

Примітка. Формат PKCS # 12 або PFX - це двійковий формат для зберігання сертифіката сервера, проміжних сертифікатів та закритого ключа в одному зашифрованому файлі. Файли PFX зазвичай мають такі розширення, як .pfx і .p12. Файли PFX зазвичай використовуються на комп'ютерах з Windows для імпорту і експорту сертифікатів і закритих ключів.

Convert PFX to PKCS#8

Примітка: для цього потрібні 2 команди
STEP 1: Convert PFX to PEM

openssl pkcs12 -in certificatename.pfx -nocerts -nodes -out certificatename.pem

STEP 2: Convert PEM to PKCS8

openSSL pkcs8 -in certificatename.pem -topk8 -nocrypt -out certificatename.pk8

Convert P7B to PFX

Примітка: для цього потрібні 2 команди
STEP 1: Convert P7B to CER

openssl pkcs7 -print_certs -in certificatename.p7b -out certificatename.cer

STEP 2: Convert CER and Private Key to PFX

openssl pkcs12 -export -in certificatename.cer -inkey privateKey.key -out certificatename.pfx -certfile cacert.cer